Category Archives: APB

APB 3 – automatyczne testowanie i dokumentacja

Dzisiejszy wykład poświęciliśmy na automatyczne testowanie i dokumentację projektów.

Slajdy są tutaj: wyk3-testy

Na laboratorium podzielimy się na zespoły i zaczniemy rozmawiać o harmonogramach projektów. Założenia harmonogramu prac na laboratorium widzę mniej więcej tak jak poniżej, przy czym jeśli ktoś będzie robił to później niż w harmonogramie, to może mieć wpływ na ocenę projektu.

13 III – zebranie zespołów, (ew. wybór kierowników, może być później)
20 III – wybranie tematyki
27 III – decyzja dot. tematu projektu
3 IV – dyskusje nad zakresem projektów
10 IV – określenie zakresu projektu – krótki opis projektu
17 IV – wydzielenie zadań i podział zadań na osoby (uwzględniając dokumentację i testy)
24 IV – szczegółowy opis funkcjonalności do stworzenia przez poszczególne osoby
Wolne
8 V - prezentacja początkowych implementacji, dyskusja decyzji projektowych
15 V – praca w grupach
22 V – praca w grupach
29 V – praca w grupach
5 VI – praca w grupach
12 VI – prezentacje projektów

 

APB 2 – Projekty BioPerl, BioJava i inne projekty bioinformatyczne opensource

Dziś porozmawiamy o bioperlu, biopythonie i innych projektach open-source. Slajdy do wykładu są tu: wyk2-bioX

Dzisiaj na zajęciach chciałbym, żeby wszyscy przynajmniej zaczęli swoje zadanie indywidualne (z grubsza opisane na ostatnim slajdzie do wykładu).

Można zacząć od fork’a repozytorium na githubie https://github.com/regulomics/biopython

Poza tym chciałbym, żebyśmy dziś przymierzyli się do podziału na zespoły – mamy w planie 3 zespoły do drugiego projektu.

 

APB 3 – testy oprogramowania

Slajdy do wykładu są tu: Wyk3-testy

Umówiliśmy się co  do terminów postępowania z projektem zaliczeniowym:

  • ustalenie składu zespołu(ów) +
  • ustalenie tematu projektu -
  • ustalenie zakresu projektu -
  • ustalenie ról w projekcie i podział zadań na osoby -
  • ustalenie harmonogramu uwzględniającego rozwój, testy i dokumentację -
  • raporty z postępów -
  • prezentacja -