APB – zajęcia 5 – Pakiety LIMS

Na dzisiejszym wykładzie (także online, link podam przez chat wydziałowy) będziemy rozmawiać o problemach z powtarzalnymi badaniami naukowymi (w bioinformatyce, ale nie tylko) i powiemy co nieco o pakietach takich jak BASE czy Galaxy w kontekście ich roli jako rozszerzenie pakietów LIMS. Slajdy są dostępne tu: wyk5-lims

W czasie labów, znów zrobimy sobie konsultacje z zespołami (proszę o rejestrację w tym doodle ). Zakładam, że podczas dzisiejszego spotkania będziemy mogli już omawiać Państwa projekty (przesłane na mój e-mail w formie załącznika – a nie google docs, czy innej formy edytowalnej zdalnie). Oprócz komentarzy z mojej strony nt. samych projektów, będziemy już też rozmawiać o planowanym podziale zadań i harmonogramie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>