Monthly Archives: January 2015

Grafy de Bruijna

Slajdy do wykładu są tu

Prezentacje projektów (po 10 min) będą 5. lutego o 10tej, zamiast ostatnich zajęć (27. I).

Termin wysyłania zaliczenia przesuwamy na 27. I, ale zachęcam do konsultowania wstępnych rozwiązań przed 20. I.