Zadanie dodatkowe (5pkt.)

W związku z tym, że wiele osób chciałoby zdobyć więcej punktów aby zaliczyć zajęcia opracowaliśmy dodatkowe zadanie. Jeśli ktoś stwierdzi, że zdobycie dodatkowych 5 punktów pomoże mu w zaliczeniu, może przysłać (do końca sesji) rozwiązanie.

Zadanie polega na stworzeniu pakietu do obsługi list zakupów. Rozwiązanie będzie się składało z trzech modułów. Pierwszy moduł ma zawierać funkcje do wczytywania pojedynczych list z trzech różnych formatów, opisanych na końcu treści zadania. Należy napisać osobną funkcję do wczytywania każdego z formatów (csv, lst, dct) oraz jedną zbiorczą funkcję wczytaj(plik), która na podstawie rozszerzenia nazwy pliku plik zwróci listę zakupów w wewnętrznym formacie, wybranym przez autora rozwiązania.
Drugi moduł ma zawierać następujące funkcje do operowania na listach zakupów:
zakupy(lista, lista_zrobionych_zakupow), która zostawia na liście lista tylko te produkty, które pozostały jeszcze do kupienia (lub redukuje ilość produktu z listy lista w wypadku, gdy ilość danego produktu na liście lista jest większa niż na liście lista_zrobionych_zakupów)
dodaj_zakupy(lista, nowe_zakupy), która doda do listy zakupów nowe produkty; w wypadku, gdy dany produkt jest już na liście lista, dodajemy po prostu do listy dodatkową ilość tego produktu z listy nowe_zakupy
wczytaj_opis(opis), która dla każdego produktu wczyta i zapamięta jego kategorię – nie należy zakładać, że plik z opisem zawiera wpisy dla wszystkich produktów, które są obecne na aktualnej liście. Może też zawierać wpisy odnośnie produktów, których nie ma na aktualnej liście. Opis formatu pliku z opisem znajduje się poniżej.
Dodatkowo trzeci moduł służy do wypisywania listy zakupów w kilku formatach (tych, z których potrafimy wczytywać). Każda z funkcji wypisujących przyjmuje dodatkowy parametr kategorie, który jest listą i ma sprawić, żeby wypisane zostały tylko produkty z kategorii znajdujących się na liście. Produkty, które w chwili wypisywania nie mają przypisanej kategorii nie powinny zostać wypisane.

Plik z opisem jest postaci:
produkt kategoria

Formaty do wczytywania list:
1. Pliki z rozszerzeniem .csv:
masło 1, mleko 6, chleb 2
2. Pliki z rozszerzeniem .lst:
masło 1
mleko 6
chleb 2
3. Pliki z rozszerzeniem .dct:
{masło: 1, mleko: 6, chleb: 2}

Zadania w postaci spakowanego kodu źródłowego (w jednym pliku zadanie3_nr-indeksu.zip lub zadanie3_nr-indeksu.tar) przesyłają Państwo do obu prowadzących ćwiczenia (bartek@mimuw.edu.pl i pawel.bednarz@mimuw.edu.pl) do końca sesji (10.02.2013). Proszę o umieszczenie w tytule e-mail’a hasła [WDI-3] i o wysyłanie ze skrzynek studenckich (aby łatwiej było zidentyfikować autora i ew. “zapożyczenia”).

Powodzenia!

Grep + sed

Skrypt z wykładu:
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi1s.pdf

Zadania na grep. Uwaga: do tych zadań warto stworzyć odpowiednie pliki testowe, żeby zobaczyć efekt działania programów.

 1. Znajdź wszystkie liine plików w katalogu, w którym jesteś zawierające napis 2013
 2. Znajdź wszystkie liine plików w katalogu, w którym jesteś (i rekurencyjnie w podkatalogach) wszystkie pliki zawierające napis “sed”, niezależnie od wielkości liter
 3. Znajdź wszystkie linie plików w katalogu, w którym jesteś (i rekurencyjnie w podkatalogach) zawierające słowo “foo”, ale nie zawierające słowa “bar”

Zadania na sed. Uwaga: jw.

 1. Napisz za pomocą sed polecenie zamieniające drugą i trzecią kolumnę w pliku, w którym kolumny są oddzielane spacjami
 2. Napisz za pomocą sed polecenie, która zamienia podwójne, sąsiadujące wystąpienia wyrazów na pojedyncze
 3. Napisz za pomocą sed polecenie, które usunie z pliku wszystkie wystąpienia napisu python, niezależnie od wielkości liter (ma usunąć zarówno napis Python, jak i python i PyThOn

Lab i wykład, 14.01.2013

Slajdy z wykładu są dostępne tutaj:
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi3u.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi4u.pdf

Zadania:

 1. Napisz skrypt, który będzie zmieniał rozszerzenie plików w danym katalogu. Skrypt przyjmuje trzy parametry: rozsz1 rozsz2 katalog i będzie zmieniał rozszerzenie plikom, które dotąd miały rozszerzenie rozsz1 na rozsz2 w katalogu katalog.
 2. Korzystając z funkcji read napisz skrypt, który zsumuje wartość drugiej i trzeciej kolumny w pliku podanym jako argument. Przykładowy plik znajduje się tutaj.
 3. Napisz skrypt korzystający z funkcji ls, który wyświetli łączny rozmiar plików w katalogu, w którym został wywołany.
 4. Napisz skrypt, który spakuje (uzywając polecenia tar) wszystkie pliki o rozmiarze większym niż 1MB w katalogu, w którym został wywołany. Można testować używając np. pliku z pierwszego zadania zaliczeniowego.
 5. Napisz skrypt sumujący wszystkie swoje parametry o nieparzystych numerach.
 6. Napisz skrypt, który wypisze swoje parametry w odwrotnej kolejności.

Lab 7. 1. 2013

Dziś spróbujemy nauczyć się obsługi polecenia join.

Na rozgrzewkę proponuję rozwiązać zadania 1 i 2 z kolokwium z 2010 roku (http://www/~gorecki/wdi/1011unixkol.pdf).

Teraz mamy dwa nowe zadania do tego samego tematu:

załóżmy, że plik.a.txt i plik.b.txt zawierają opisy towarów dostępnych odpowiednio w sklepach a i b.

1. Znajdź cenę towaru w sklepie b, którego jest najwięcej w sklepie a (spośród tych, które są w obu sklepach).
2. Znajdź najtańszy towar w sklepie a, którego nie ma w sklepie b.

Polecam

man join