WDI – zajęcia 14

1. (9p.) Dany jest plik pracownicy.txt o następującym formacie:

Anna,Abacka,mazowieckie,4500,6,informatyk

Bernard,Babacki,lodzkie,4300,3,ksiegowy

Czesław,Cabacki,pomorskie,5000,16,prawnik

w którym każdy wiersz zawiera następujące informacje o pracowniku:
imię,nazwisko,województwo,wynagrodzenie,stażPracy,zawód
Napisz następujące skrypty korzystające z pliku pracownicy.txt
(co najmniej jeden z nich powinien być napisany w BASH-u):

  • srN[.sh|.py], parametry: liczba naturalna N.

    Skrypt ma wypisać średnie wynagrodzenie wśród pierwszych N osób o najwyższym wynagrodzeniu.

  • ktoNZ[.sh|.py], parametry: liczba naturalna N, zawod Z.

    Skrypt ma wypisać imię, nazwisko oraz staż pracy osoby, która ma N-te co do wysokości wynagrodzenie wśród wszystkich pracowników posiadających zawód Z.

  • wynWZ[.sh|.py], parametry: wojewodztwo W, zawod Z.

    Skrypt wypisze imię, nazwisko oraz całkowity dotychczasowy dochód (wynagrodzenie × stazPracy) wszystkich pracowników mających zawód Z, pracujących w województwie W.

Continue reading “WDI – zajęcia 14”

WDI – zajęcia 13

Drugie zajęcia z BASHa – programowanie

Wykonanie polecenia w tle:
polecenie &
$?
– kod zakończenia programu – 0 jeśli poprawnie, inny jeśli pojawił się błąd (często wartość oznacza rodzaj błędu)

$1, $2, … – parametry wykonania programu. Np. skrypt.sh napis1 2 umieści w zmiennej $1 napis1, a w zmiennej $2 liczbę 2. $@ – lista wszystkich parametrów.
Continue reading “WDI – zajęcia 13”

WDI – zajęcia 12

BASH

1. użycie w command-line

2. użycie w skryptach

Continue reading “WDI – zajęcia 12”