Symfonia meeting, November 23rd 2017

Odbyło się kolejne spotkanie grantu Symfonia, tym razem w Instytucie Nenckiego. Program poniżej

14.00-14.30 Lunch (sala A)
14.30-14.50 Bozena Kaminska Podsumowanie badań doświadczalnych i propozycje analizy
14.50-15.20 Bartek Wilczynski Podsumowanie stanu pracy i propozycje analizy
15.20-15.50 Jan Komorowski Podsumowanie stanu badań
15.50-16.00 Agata Dziedzic Wyniki analizy metylacji DNA pierwszych próbek symfonicznych
16.00-16.15 Ilona Grabowicz Analiza mutacji punktowych w danych RNAseq projektu Symfonia
16.15-16.25Michał J. Dąbrowski Ekspresja genów pacjentów analizowanych w Symfonii w ujęciu klasyfikacji proponowanej przez Ceccarelli et al. (2016)
16.25-16.45 Andrzej Polanski Analiza czynników wpływających na przeżywalność pacjentów chorych na wybrane nowotwory, na bazie danych TCGA
16.45-17.00 Podsumowanie i dyskusja