Zadanie Bonusowe WDI

Jak co roku, proponujemy Państwu rozwiązanie zadania dodatkowego, za które można zdobyć dodatkowe 5 punktów.

Treść zadania znajdą Państwo w systemie davinci. Tam też można potestować, czy Państwa rozwiązanie jest prawidłowe.

Aby uzyskać dodatkowe punkty trzeba wysłać swoje rozwiązanie w formie pliku bonus.py zawierającego funkcję prefiksy2(nazwa_pliku), która rozwiązuje to zadanie dla dowolnego pliku wejściowego zawierającego sekwencje DNA.

Plik powinien zawierać komentarze czytelnie opisujące co program robi i dlaczego.

Rozwiązania należy wysyłać na adres e-mail wykładowcy do piątku 12. II włącznie.

Odpiszę potem Państwu, z propozycją liczby punktów od 0 do 5. Proszę brać pod uwagę możliwą konieczność spotkania się ze mną w celu wyjaśnienia wątpliwości przed ew. przyznaniem punktów.

powodzenia!

Wyniki WDI

Udało się sprawdzić prace egzaminacyjne. Wyniki egzaminu są całkeim niezłe, większość zdających zaliczyłą przedmiot już w pierwszym terminie. Wyniki szczegółowe w USOS (punkty w sprawdzianach, oceny w protokole). Progi punktowe:

 • 85+ -> BDB
 • 80+ -> DB+
 • 73+ -> DB
 • 66+ -> DST+
 • 60+ -> DST

Jutro (10. lutego) w godz 14-16 można będzie oglądać prace (pok. 5830) i zgłaszać ew. reklamacje ocen (pok. 5770). Jutro też pojawi się zadanie “bonusowe” za 5 pktów, dla osób, które będą czuły, że zasługują na lepszą ocenę.

Jako termin egzaminu proponuję 21 22. lutego o 10-14.

 

 

WDI – zajęcia 14

1. (9p.) Dany jest plik pracownicy.txt o następującym formacie:

Anna,Abacka,mazowieckie,4500,6,informatyk

Bernard,Babacki,lodzkie,4300,3,ksiegowy

Czesław,Cabacki,pomorskie,5000,16,prawnik

w którym każdy wiersz zawiera następujące informacje o pracowniku:
imię,nazwisko,województwo,wynagrodzenie,stażPracy,zawód
Napisz następujące skrypty korzystające z pliku pracownicy.txt
(co najmniej jeden z nich powinien być napisany w BASH-u):

 • srN[.sh|.py], parametry: liczba naturalna N.

  Skrypt ma wypisać średnie wynagrodzenie wśród pierwszych N osób o najwyższym wynagrodzeniu.

 • ktoNZ[.sh|.py], parametry: liczba naturalna N, zawod Z.

  Skrypt ma wypisać imię, nazwisko oraz staż pracy osoby, która ma N-te co do wysokości wynagrodzenie wśród wszystkich pracowników posiadających zawód Z.

 • wynWZ[.sh|.py], parametry: wojewodztwo W, zawod Z.

  Skrypt wypisze imię, nazwisko oraz całkowity dotychczasowy dochód (wynagrodzenie × stazPracy) wszystkich pracowników mających zawód Z, pracujących w województwie W.

Continue reading “WDI – zajęcia 14”

WDI – zajęcia 13

Drugie zajęcia z BASHa – programowanie

Wykonanie polecenia w tle:
polecenie &
$?
– kod zakończenia programu – 0 jeśli poprawnie, inny jeśli pojawił się błąd (często wartość oznacza rodzaj błędu)

$1, $2, … – parametry wykonania programu. Np. skrypt.sh napis1 2 umieści w zmiennej $1 napis1, a w zmiennej $2 liczbę 2. $@ – lista wszystkich parametrów.
Continue reading “WDI – zajęcia 13”

WDI – zajęcia 12

BASH

1. użycie w command-line

2. użycie w skryptach

Continue reading “WDI – zajęcia 12”