WdI wykład i zadania o plikach

Slajdy z wykładu tu

 

 1. W pliku HP1b.gff3 znajdują się dane o miejscach wiązania białka HP1b do nici DNA muszki owocowej. Znajdź średnią wartość sygnału dla chromosomu 2L na pozycjach od 1,000,000-5,000,000.
 2. W pliku DNA.txt znajduje się fragment nici DNA człowieka. Znajdź listę wszystkich wystąpień sekwencji ACGT.
 3. Używając maksymalnie trzech wywołań funkcji strip, rstrip, lstrip przejdź od:
  • abcccbca do ccc
  • bababa do ab
 4. Zastąp spacje przez myślniki w napisie “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet ligula in nisi varius mattis nec a urna. Phasellus tristique vehicula elit id imperdiet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc orci libero, accumsan quis cursus vel, pretium nec dui. Nunc lobortis mollis felis, at malesuada velit volutpat id. Pellentesque quis iaculis massa. Vestibulum commodo egestas fringilla. Proin quis justo nunc. Nam sed ultricies orci. Curabitur adipiscing, dolor vel rhoncus accumsan, sapien tellus volutpat eros, at luctus mi augue sit amet turpis. Aliquam sagittis, lacus id commodo volutpat, erat justo auctor massa, in faucibus quam lectus et libero. Curabitur laoreet risus in urna aliquet vel fringilla felis volutpat. Morbi suscipit purus velit.” używając
  • funkcji replace
  • funkcji split i join
 5. *K-merami nazywamy sekwencje DNA długości k. Dla pliku DNA.txt wypisz najczęściej występujący 4-mer.
  Wskazówki:
  • stwórz funkcję, która dla danego k-meru znajdzie następny w stosunku do niego k-mer (w porządku leksykograficznym)
  • iterując po kolejnych 4-merach (począwszy od “AAAA”) znajdź liczbę ich wystąpień (używając funkcji z zadania 2); zapamiętaj najwyższy wynik i odpowiadający mu 4-mer

WDI – lab 4

Powtórka przed kolokwium

Zadania na rekurencję:

 1. Napisz rekurencyjną funkcję triangle(n), generującą dla zadanego n wzory postaci:
  ****
  ***
  **
  *
  

  o n liniach.

 2. Weźmy funkcję f zdefiniowaną następująco:
  def f(n):
    if n % 2 == 0:
      return n / 2
    else:
      return 3*n + 1
  

  Napisz rekurencyjną funkcję collatz_steps(n), która zwróci dla zadanego n liczbę elementów ciągu n, f(n), f(f(n)), …, potrzebnych do osiągnięcia 1. Np.

  collatz_steps(1) == 0
  collatz_steps(4) == 2
  
 3. Napisz rekurencyjną funkcję binary(n), która dla zadanej liczby n znajdzie jej zapis binarny.
  Wskazówka: ostatnią cyfrą w tym zapisie będzie n % 2.
 4. Napisz rekurencyjną funkcję newton(n, k), która dla zadanych liczb n i k wylicza współczynnik dwumianowy (“n po k”, wzór rekurencyjny na stronie http://pl.wikipedia.org/wiki/Symbol_Newtona).
 5. Załóżmy, że mamy daną funkcję rosnącą w przedziale <0;n>. Napisz rekurencyjną funkcję bisection(f), która znajdzie przybliżenie miejsca zerowego funkcji f.

  Wskazówka 1: funkcję f można zdefiniować np. tak:

  def f(x):
  	import math
  	return math.tan(x - math.pi)
  

  i dalej wywołać funkcję bisect na funkcji f: bisect(f)

  Wskazówka 2: zastosuj metodę “połowienia” przedziału <0;n> – podobnie jak to miało miejsce w przypadku wyszukiwania binarnego.

 6. Napisz rekurencyjną funkcję rec_count(v, x), która dla listy v i liczby x zwróci liczbę wystąpień liczby x w liście v.
 7. Napisz rekurencyjną funkcję find_sum(v, x), która sprawdzi, czy na liście v występują dwie kolejne liczby o sumie x.
 8. Napisz rekurencyjną funkcję check_sort(v), która sprawdzi, czy lista v jest posortowana.
 9. Napisz rekurencyjną funkcję rev_number(n), która dla danej liczby całkowitej n zwróci liczbę powstałą z n poprzez odwócenie porządku cyfr (np. rev_number(123)=321). Uwaga: chodzi o rozwiązanie używające wyłącznie operacji na liczbach całkowitych.
 10. Napisz rekurencyjną funkcję strange_sum(n), która zwróci sumę kwadratów liczb parzystych mniejszych lub równych niż n i sześcianów liczb nieparzystych mniejszych lub równych niż n (np. strange_sum(3) = 1 + 4 + 27 = 32.

WDI – lab 3

Zadania wg. P. Bednarza

 1. używając funkcji randint modułu random wygenerować 10 losowych list długości 10000, posortować i wypisać (Tutaj przyda się iteracyjna wersja merge)
 2. Co robi funkcja f?
  			def f(a, b):
  				if b == 0:
  					return 0
  				return a + f(a, b - 1)
  			
 3. Co się stanie jeśli w powyższym przykładzie zmienimi znak + na *?
 4. Co zwracają funkcje e i o zdefiniowane poniżej?
  			def e(n):
  				if n == 0:
  				    return True
  			    else:
  				    return o(n - 1)
  
  			def o(n):
  				if n == 0:
  				    return False
  				else:
  				    return e(n - 1)
  			
 5. Co zwracają funkcje take i skip zdefiniowane poniżej?
  			def take(l):
  				if l == []:
  					return []
  				else:
  					return [l[0]] + skip(l[1:])
  			def skip(l):
  				if l == []:
  					return []
  				else:
  					return take(l[1:])
  			
 6. Napisz rekurencyjną funkcję rec_rev(s), która dla zadanego napisu s zwróci odwrócony napis s.
 7. Napisz rekurencyjną funkcję rec_find(v, x), która zadanego posortowanej listy v zwróci wartość True, gdy element x występuje na liście v. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość False.
 8. Napisz rekurencyjną funkcję rec_pal(s) zwracającą True, gdy s jest palindromem. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość False.
 9. Podziałem liczby naturalnej n nazwiemy ciąg liczb naturalnych sumujących się do n. Napisz rekurencyjną funkcję partition(n), która znajdzie wszystkie podziały liczby n.

WDI 2 – lab

Zadania wg (P. Bednarza)

(gwiazdka oznacza zadania trudniejsze – dodatkowe/dla chętnych)

 1. Zaimplementuj funkcję kalkulator(d, a, b), która przyjmuje jako parametr rodzaj wykonywanego działania i dwa parametry liczbowe i zwraca wynik w postaci liczbowej. Można założyć, że działanie jest pojedynczym znakiem ze zbioru {“+”, “-“, “*”, “/”}. Przykładowo kalkulator(“+”, 2, 2) ma zwrócić 4.
 2. (*) Spróbuj rozwiązać to zadanie sprytniej przy pomocy funkcji eval.
 3. Rozwiąż problem double_sum.
 4. Napisz funkcję cezar(napis, przesuniecie), która dla parametru napisowego napis i parametru całkowitego przesuniecie zwróci napis zaszyfrowany szyfrem Cezara z odpowiednim przesunięciem (użyj funkcji chr i ord do kodowania i odkodowywania liter; załóż, że napis składa się z liter alfabetu angielskiego).
 5. Napisz iteracyjną funkcję fib(n), która dla zadanej liczby całkowitej dodatniej n zwróci n-ty wyraz ciągu Fibonacciego.
 6. (*) Napisz rekurencyjną wersję funkcji fib z poprzedniego zadania.
 7. Napisz funkcję palindom(s), która dla zadanego ciągu znaków s sprawdzi, czy napis ten jest palindromem.
 8. Anagramem słowa s nazywamy słowo w powstałe przez poprzestawianie liter w słowie s. Napisz funckję anagram(s,w), zwracającą wartość True wtedy i tylko wtedy, gdy w jest anagramem s.
 9. Zaimplementuj funkcje insertion_sort(l), bubble_sort(l) i selection_sort(l), wykonujące odpowiednio sortowanie przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe i sortowanie przez wybór.
 10. Napisz funkcję cezar z zadania 4 przy użyciu funkcji map.