WDI – lab 3

Zadania wg. P. Bednarza

 1. używając funkcji randint modułu random wygenerować 10 losowych list długości 10000, posortować i wypisać (Tutaj przyda się iteracyjna wersja merge)
 2. Co robi funkcja f?
  			def f(a, b):
  				if b == 0:
  					return 0
  				return a + f(a, b - 1)
  			
 3. Co się stanie jeśli w powyższym przykładzie zmienimi znak + na *?
 4. Co zwracają funkcje e i o zdefiniowane poniżej?
  			def e(n):
  				if n == 0:
  				    return True
  			    else:
  				    return o(n - 1)
  
  			def o(n):
  				if n == 0:
  				    return False
  				else:
  				    return e(n - 1)
  			
 5. Co zwracają funkcje take i skip zdefiniowane poniżej?
  			def take(l):
  				if l == []:
  					return []
  				else:
  					return [l[0]] + skip(l[1:])
  			def skip(l):
  				if l == []:
  					return []
  				else:
  					return take(l[1:])
  			
 6. Napisz rekurencyjną funkcję rec_rev(s), która dla zadanego napisu s zwróci odwrócony napis s.
 7. Napisz rekurencyjną funkcję rec_find(v, x), która zadanego posortowanej listy v zwróci wartość True, gdy element x występuje na liście v. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość False.
 8. Napisz rekurencyjną funkcję rec_pal(s) zwracającą True, gdy s jest palindromem. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość False.
 9. Podziałem liczby naturalnej n nazwiemy ciąg liczb naturalnych sumujących się do n. Napisz rekurencyjną funkcję partition(n), która znajdzie wszystkie podziały liczby n.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>