WBO – final results

Sprawdziłem Zadanie 2. Wyniki są całkiem niezłe.

Jedynym powtarzającym się błędem jest to, że wielu spośród Państwa nie używało parametru alternative=”greater” w teście dwumianowym, co prowadziło np. do “wzbogacenia” motywu w obu grupach nawzajem. Oczywiście nie jest to dobry wynik i musiałem obciąć po kilka punktów osobom, które tak zrobiły.

W związku z tym, że kolokwium było dość niemiarodajne (można było zgadnąć trochę, albo głupio się pomylić w pośpiechu), to proponuję następującą skalę ocen minimalnych:

  • 55 punktów lub więcej – ocena dobra+ i zaproszenie na egzamin ustny  na 5
  • 50 punktów lub więcej – ocena dobra i zaproszenie na egzamin ustny na 4+ lub 5
  • 46 punktów lub więcej – ocena dostateczna+ i zaproszenie na egzamin ustny na 4,  lub 4+
  • 42 punkty lub więcej – ocena dostateczna i zaproszenie na egzamin ustny na 3+ lub 4
  •  35 punktów lub więcej – zaproszenie na egzamin ustny na 3 lub 3+

Proponuję egzamin ustny w dniach 22-25 Czerwca (można zapisywać się przez doodle) ale jeśli komuś ten termin nie pasuje, to można się umawiać indywidualnie. Zakres materiału taki jak na kolokwium.

Osoby niedopuszczone do egzaminu (poniżej 35 punktów) mogą zdawać egzamin ustny we wrześniu (podobnie jak osoby, które nie będą zadowolone ze swojej oceny po egz. ustnym).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *