Category Archives: APB

APB 3 – testy oprogramowania

Slajdy do wykładu są tu: Wyk3-testy

Umówiliśmy się co  do terminów postępowania z projektem zaliczeniowym:

  • ustalenie składu zespołu(ów) +
  • ustalenie tematu projektu -
  • ustalenie zakresu projektu -
  • ustalenie ról w projekcie i podział zadań na osoby -
  • ustalenie harmonogramu uwzględniającego rozwój, testy i dokumentację -
  • raporty z postępów -
  • prezentacja -