APB 3 – automatyczne testowanie i dokumentacja

Dzisiejszy wykład poświęciliśmy na automatyczne testowanie i dokumentację projektów.

Slajdy są tutaj: wyk3-testy

Na laboratorium podzielimy się na zespoły i zaczniemy rozmawiać o harmonogramach projektów. Założenia harmonogramu prac na laboratorium widzę mniej więcej tak jak poniżej, przy czym jeśli ktoś będzie robił to później niż w harmonogramie, to może mieć wpływ na ocenę projektu.

13 III – zebranie zespołów, (ew. wybór kierowników, może być później)
20 III – wybranie tematyki
27 III – decyzja dot. tematu projektu
3 IV – dyskusje nad zakresem projektów
10 IV – określenie zakresu projektu – krótki opis projektu
17 IV – wydzielenie zadań i podział zadań na osoby (uwzględniając dokumentację i testy)
24 IV – szczegółowy opis funkcjonalności do stworzenia przez poszczególne osoby
Wolne
8 V – prezentacja początkowych implementacji, dyskusja decyzji projektowych
15 V – praca w grupach
22 V – praca w grupach
29 V – praca w grupach
5 VI – praca w grupach
12 VI – prezentacje projektów

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *