APB – 9/10 – prezentacje cz. 1 i 2

Dziś, tak jak i w zeszłym tygodniu, zamiast wykładu będą dwie prezentacje studenckie.

 Później, jak zwykle konsultacje z zespołami.

Linki do google.meet podałem Państwu via usos-mail i rocket chat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>