APB – Wykłady 4,5,6

Slajdy do wykładu 4 o przeglądarkach genomu wyk4-browsers

Slajdy do wykładu 5 o pakietach LIMS itp. wyk5-lims

Slajdy do wykładu 6 wyk6-workflows

Na ćwiczeniach będziemy omawiać już pierwsze ustalenia dot. podziału zadań na osoby w zespole.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>