ONA 12 – obliczenia symboliczne i pakiety do obliczeń

Kwestie organizacyjne – Na ostatnim wykładzie za dwa tygodnie  (4. czerwca) będziemy mieli kolokwium (przeprowadzone online, podczas wykładu). Będzie to test, podobny do wcześniejszych: kolokwium-2017, z tym, że przeprowadzony przy pomocy systemu online. Podobnie zrobimy z egzaminem, w czasie sesji.

Ostatnie, trzecie, zadanie zaliczeniowe opublikuję dopiero za tydzień, ale będą Państwo mieli nadal 3 tygodnie na wykonanie go, czyli do 18. czerwca.

Dzisiejszy wykład porównujący cechy różnych pakietów do obliczeń jest tu: ONA12-Obliczenia-symboliczne-i-pakiety

Zadania na dziś są dość proste i dotyczą przede wszystkim obliczeń symbolicznych i pakietu sympy (można to robić w platformie jupyter)

  1. Przy użyciu pakietu sympy, zbadaj podstawowe możliwości obliczeń symbolicznych: stwórz zmienną sumboliczną x (Symbol(‘x’)), stwórz wyrażenie wielomianowe (np. x**2-2) oraz wyrażenie trygonometryczne (np. sin(x)) i policz dla nich pochodne, całki (oznaczone i nieoznaczone) oraz granice (w 0, z prawej i lewej strony oraz , granice 1/x w nieskonczonosci: sympy.oo,).
  2. Zobacz jak wyniki tego typu zadań wyglądają w Wolfram Alpha
  3. Zarejestruj się w systemie SageMath i tam spróbuj rozwiązać te same problemy
  4. (*) Spróbuj rozwiązać symbolicznie układ równań różniczkowych zwyczajnych z poprzednich zajęć (model Lotki-Volterry albo Zombie Invasion) w jednym z wymienionych wcześniej pakietów

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *