ONA 6 – kompresja

Dzisiaj wykład też online. Slajdy są tutaj ONA6-kompresja

Zadania na dziś:

1. Zapoznaj się z modułem gzip . Weź plik tekstowy z sekwencją wirusa COVID-19 (covid-19.fasta), napisz skrypty pythona, które używając modułu gzip zapiszą jego wersję skompresowaną, a następnie zdekompresują. Jaki współczynnik kompresji osiąga się przy takim pliku?

2. Weźmy takie pomocnicze funkcje w pythonie opisujące dyskretną transformatę kosinusową:

import urllib,io
from urllib import request
from PIL import Image
from scipy import fftpack
import numpy as np

URL='http://regulomics.mimuw.edu.pl/wp/wp-content/uploads/2019/04/palmy.png'

def get_image_from_url(image_url=URL, size=(256, 256)):
  file_descriptor = request.urlopen(image_url)
  image_file = io.BytesIO(file_descriptor.read())
  image = Image.open(image_file)
  img_color = image.resize(size, 1)
  img_grey = img_color.convert('L')
  img = np.array(img_grey, dtype=np.float)
  return img

def get_2D_dct(img):
  """ Get 2D Cosine Transform of Image
  """
  return fftpack.dct(fftpack.dct(img.T, norm='ortho').T, norm='ortho')

def get_2d_idct(coefficients):
  """ Get 2D Inverse Cosine Transform of Image
  """
  return fftpack.idct(fftpack.idct(coefficients.T, norm='ortho').T, norm='ortho')

def get_reconstructed_image(raw):
  img = raw.clip(0, 255)
  img = img.astype('uint8')
  img = Image.fromarray(img)
  return img

wykonaj program, który dokonuje Ntego przybliżenia obrazu, przy pomocy zerowania wartośći powyżej Ntego wiersza i Ntej kolumny macierzy get_2D_dct(img) i wyświetl kilkanaście pierwszych przybliżeń.

3. Wyrysuj wykres Entropii dla kanału binarnego w zależności od wartości P(1), na przedziale (0,1)

4. (Praca domowa za 1 pkt) Napisz program, który dla zadanego pliku tekstowego (covid-19) tworzy tablicę częstotliwości znaków, kody Huffmana dla wszystkich znaków oraz wylicza entropię tego pliku i długość kodu Huffmana, który opisywałby cały plik (żeby dostać dodatkowy punkt, oczywiście przesyłamy plik .py jako załącznik maila z dopiskiem ONA w ciągu tygodnia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *