WBO – Zadanie 2 – 2019 -

Tym razem nasze zadanie polegać będzie na napisaniu programu, który dla zadanej listy fragmentów białek uzupełnia je do pełnych sekwencji używając programu BLAST, a następnie wyszukuje w tych sekwencjach domen przy pomocy algorytmu HMMER, żeby na koniec sprawdzić istotność wzbogacenia listy białek w konkretne typy domen.

1. (4 pkt) Napisz program extend.py, który dla zadanej listy fragmentów białek w formacie fasta, znajdzie w bazie NCBI (protein non redundant)  przy pomocy programu blastp wszystkie sekwencje białkowe o zadanym minimalnym procencie identyczności (domyślnie 90%), i zadanym minimalnym e-value nie większym niż zadana wartość (domyślnie 10e-10) z co najmniej jednym fragmentem z danych wejściowych.  Przykładowy plik z danymi: input-z2.fasta. Program powinien przyjmować parametry z linii komend, dokonywać zapytania przez internet, parsować wyjście i zwracać plik .fasta

2.   (6 pkt) Napisz program scan_pfam.py, który na podstawie pliku z białkami wykonuje zapytanie do serwera hmmscan (serwer online tu, opis api) i pobiera pliki wynikowe w formacie tsv. Korzystając z plików pobranych z serwera hmmer poda nam w wyniku plik csv, w którym będziemy mieli w wierszach kolejne identyfikatory białek z pliku FASTA, zaś w kolumnach będzie miał kolejne identyfikatory domen białkowych PFAM. Na przecięciu wiersza i kolumny stawiamy 0, jeśli dana domena nie została znaleziona w danym białku, a 1 w przeciwnym wypadku. Warto zorientować się w parserach zawartych w module Bio.SearchIO.HmmerIO. Uwaga: okazuje się, że obecne parsery w tej bibliotece nie obsługują dobrze formatów obecnie zwracanych przez serwer hmmscan. Biorąc pod uwagę, że to bardzo prosty format, z którego potrzebują Państwo tylko kilku kolumn, myślę, że to nie powinno nastręczać kłopotów.

3.  (6 pkt ) Napisz program, który dla zadanych dwóch równych plików wynikowych z punktu 2, ( w naszym przykładzie możemy wyliczyć takie pliki dla pliku źródłowego input-z2.fasta i dla pliku wynikowegoz z punktu 1.) wyliczy nam wartość prawdopodobieństwa takiego rozkładu “trafień” przy założeniu, że w obu grupach białek domeny powinny występować równie często. W tym podpunkcie chodzi nam o napisanie implementacji testu Fishera dla naszych danych korzystając z wzoru:

latex_5aeadf1bfc41de46d061b3679644ce17 , i porównanie wyników do implementacji testu Fishera zaimplementowanego w module Scipy.stats. (Oznaczenia: N – liczba białek w obu plikach, K -liczba białek w pierwszym pliku, n – liczba “trafień” w obu plikach, x – liczba “trafień” w pierwszym pliku).

4. Napisanie raportu dotyczącego dokonanych decyzji implementacyjnych i otrzymanych wyników (domen wzbogaconych w wydłużonych sekwencjach białkowych względem oryginalnych).

Termin na wykonanie zadania to 4 tygodnie (do 18. VI). Rozwiązania przesyłamy mailem na adres bartek@mimuw.edu.pl z dopiskiem [WBO-3-2019] w temacie.

8 thoughts on “WBO – Zadanie 2 – 2019 -

  1. bartek Post author

   Chodzi o trafienia z e-value nie większym niż zadane. Rzeczywiście zmienię to na maksymalne, żeby nie było wątpliwości.

   Reply
 1. Kamila

  Co rozumiemy przez ‘liczba “trafień”‘? Jest to równoznaczne z ilością 1 w pliku, czy ilością białek dla których znaleźliśmy co najmniej 1 domenę?

  Reply
  1. bartek Post author

   Testy robimy, dla każdej rodziny osobno. liczba trafien jest liczbą jedynek w każdym pliku.

   Reply
 2. Krzysztof

  Czy w 1 części zadania mamy uzywać blastp do wyszukiwania całych sekwencji, czy chodzi może tylko o części sekwencji które dają match o zadanych parametrach?
  Pytam ponieważ domyślnie blastp nie zwraca takiej informacji z bazy, każdy match zawiera za to część sekwencji dającej dobre lokalne uliniowienie – pytanie czy chodzi o nią, czy też musimy wyszukiwać pełną sekwencję z której taki match pochodzi?

  Reply
 3. Kamila

  Rozumiem, że liczymy sumę pvalue (otrzymanych z użyciem testu Fishera) od ilości trafień w pierwszym pliku, do ilości wszystkich białek w obu plikach (co może wydać się kłopotliwe, gdyż symbol Newtona zakładał liczby >=0, a iterując do N, dochodzimy do liczb ujemnych). Jaka jest właściwie tego idea?
  Otrzymane wyniki mamy porównywać do wyników testu Fishera zaimplementowanego w scipy.stats, tam również mamy policzyć taką sumę i to otrzymane sumy porównywać?

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>