WBO – plan wykładów

W związku z prośbami o plan tematów na kolejnych wykładach i ew. lektury podaję tu plan na dotychczasowe i planowane zajęcia do kolokwium:

Sekwencje DNA i komplementarność, grafy – z książki Pevznera “Computational Molecular Biology”)

Modele ewolucji DNA – część z notatek N. Dojera , część z książki Felsensteina  “inferring phylogenies”)

Porównania par sekwencji – (wg książki Durbina “biological sequence analysis”)

Budowa drzew filogenetycznych – (z książki Felsensteina “inferring phylogenies”)

Uliniowienia wielu sekwencji (z książki Durbin’a – biological sequence analysis)

Ukryte modele Markowa (HMM) – (z książki Durbin’a j.w.)

Zastosowania HMM do modelowania domen białkowych

Wyszukiwanie sekwencji podobnych i algorytm BLAST (część notatek na stronie N. Dojera )

Rodziny i funkcje genów

Uzgadnianie drzew

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *