ONA – przed kolokwium

Przypominam, że za tydzień na wykładzie mamy kolokwium.

Zadania będą testowe, obejmują teorię z wykładów do dzisiejszego włącznie.

Dla przykładu można obejrzeć sobie egzamin poprawkowy z 2016 roku

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *