Zadanie Zaliczeniowe

Będziemy rozpatrywać dane hipotetycznych pacjentów pobrane z mojej strony www

Mamy tam wielu pacjentów, i dla każdego pomierzone różne zmienne. Severity – to dolegliwość: jeśli =0 to pacjent zdrowy, jeśli nie, to jest to ilościowa miara dokuczliwości.

1. Znajdź mutacje odpowiadające za powstawanie choroby i wpływające na stopień dolegliwości. Oszacuj statystyczną istotność (p) i współczynnik błędów I rodzaju (FDR).

2. Czy choroba zależy od ilościowych wskaźników (wzrost, waga, cisnienie)? Spróbuj określić model liniowy nie zawierający zmiennych nie wpływających na wynik.

Każdy wybiera sobie jeden zbiór danych, odsyłamy skrypt w R i krótki raport z wnioskami.

Termin: do 4.maja 2014.

 

One thought on “Zadanie Zaliczeniowe

  1. admin Post author

    W zadaniu pierwszym, pytanie o ilościowy charakter choroby jest odrębnym pytaniem od pytania o jakościowy charakter choroby. Tzn. w rozwiązaniu należy uwzględnić, że inne motacje mogą być odpowiedzialne za wystąpienie choroby (severity=0 lub >0) oraz za jej stopień dolegliwości (wartość severity, pod warunkiem severity>0).

    Reply

Leave a Reply to admin Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>