Analiza dyskryminacyjna

Wybierz sobie jeden z plików z danymi do zadania zaliczeniowego.

Przeczytaj rozdział 4 z “Na przełąj przez data mining” .

Spróbuj użyć lda i qda z pakietu MASS do predykcji jakościowej choroby  na podstawie danych ilościowych (wzrost waga itp.).

Używając pakietu ROCR wykreśl wykresy ROC i Precision/Recall dla swojego klasyfikatora.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>