Wykład 7 – o zmiennych, czyli jak sobie nie zaszkodzic

Dzis zamiat slajdow do wykladu plik z kodem i komentarzami:

 

#WDI Wykład 6

#O zmiennych,
#czyli 100 sposobów strzelenia sobie w stopę

#Bartek Wilczyński

#zmienne lokalne w funkcjach

#Funkcje mogą używać zmiennych lokalnych
y=3
def f():
#tu juz nie widze zmiennej globalnej y
y=5
return y

#mogą też używać zmiennych globalnych
def g():
#tu widze zmienna y
return y

#ale nie mozemy mieszac tych dwoch stylow!

#to bedzie dzialac
def py():
print y

#a to juz nie!
def ppy():
print y
y=1

#Dlaczego? Dlatego, że zmienna y byłaby globalna w 1 linii i lokalna w 2giej

#Czasem chciałbym _zapisać_ coś na zmiennej globalnej
#mogę wtedy użyć deklaracji "global"
#np. tak:

count=0
def add_count():
global count
count+=1
return count

#to oczywiscie bez global nie zadziala...
def add_count():
#global count
count+=1
return count

#A jakie sa argumenty funkcji: globalne, czy lokalne?
y=1
def f(x):
x+=1
return x
print f(y)
y

#jak widac - lokalne,
#tzn nie nie mozemy nadpisac zmiennej globalnej, przekazanej przez parametr

#Ale, czy tak jest zawsze?

def f(x):
x+=x
#jesli uzyje f(liczba), to dobrze
y=1
f(y)
y

#ale dla list dzieje sie cos dziwnego...
l=[1,2]
f(l)
l

#co ciekawe, lekka zmiana funkcji f:
def f(x):
x=x+x

#naprawia dzialanie dla list
l=[1,2]
f(l)
l
# i nie psuje dla liczb:
y=1
f(y)
y

# O co tu chodzi????

#Podobny mechanizm bedzie dzialal dla list i slownikow przy wstawianiu

def f(x):
x[0]=1

#
l=[1]
f(l)
l

d={}
f(d)
d

#Otóż chodzi o to, że python "ulokalnia" zmienne tylko wtedy
#gdy używamy instrukcji przypisania np x=x+x
# a nie wtedy gdy "uzywamy" zmiennej:
#np x[0]=1 czy nawet x+=x

#Ale dlaczego f(x) dzialalo dla liczb? def f(x):
def f(x):
x+=x
print x
#jesli uzyje f(liczba), to dobrze
y=1
f(y)
y

#???

I jeszcze dla napisów też:
s="ala"
f(s)
s
#???????

#Otóż to się wiąże z różnymi rodzajami zmiennych:
# modyfikowalne (mutable) - takie jak listy i słowniki
# niemodyfikowalne (immutable) - takie jak liczby i napisy

#zmienne modyfikowalne będą "pozwalały" zmieniać swoją wartość
#a niemodyfikowalne - nie

#to się wiąże z pojęciem referencji, czyli "odnosnika" do wartosci
#w pythonie (jak w wiekszosci jezykow dynamicznych) miedzy wartosciami (miejsca w pamięci)
#a zmiennymi sa referencje
#zwykle podczas przypisania zmieniamy tylko referencje:

l=[1,2,3]
l2=l
l2+=[1]
l
# zmienna l2 jest tylko "referencja" do zmiennej l
# to samo dzieje sie w przypadku przekazywania parametrow
#python uzywa przekazywania "przez referencje"

#ale zmienne niemodyfikowalne sa bardziej skomplikowane:

s="ala"
s2=s
s2+="ala"
#tutaj w momencie przypisania dokonywane jest "odwiazanie" (dereferencja)...
print s
print s2

#Mozemy sprawdzac "rownosc" referencji przy pomocy funkcji id() i konstrukcji "is"

l=[1]
l2=l #ta sama lista
l3=[1] # inna lista...?

id(l)
id(l2)
id(l3)

l==l2 #?
l==l3 #?

l is l2 #?
l is l3 #?

#To oczywiscie dziala inaczej dla wartosci niemodyfikowalnych

s="ala"
s2=s # ten sam napis
s3="ala" # inny napis?

s is s3 #?

#Trzeba tez bardzo uważać zinicjowaniem list...
ll= [[]] *5
print ll
ll[0].append(0)
print ll[0] # ok

print ll #oops!

#ale tez z parametrami domyslnymi

def f(l=[]):
l.append(1)
return l

print f() #ok...
print f() # ???

#No to jak "rozplesc" dwie listy?

l=[1,2,3]
l2=l
l3=l[:]

l2.append(2)
l3.append(3)
print l2
print l3
print l #?

#ze slownikami jest podobnie, do kopiowania sluzy metoda .copy()

d={}
d2=d
d3=d.copy()

d[1]=[]
print d,d2,d3

d[1].append(1)
print d

#ale kopiowanie jest "plytkie"...
d4=d.copy()
print d4

d[1].append(2)
print d4
## Juz wartosci pod kluczami pozostaja "wspolne"....

#Mamy na szczescie modul copy
import copy

#ktory umie robic kopie "glebokie":
d5=copy.deepcopy(d)
print d,d5
d[1].append(4)

print d,d4,d5

#Sprobujmy sobie jeszcze skomplikowac zycie,
#I zdefiniujmy funkcje wewnatrz funkcji:

y=1
def f(x):
y=5
def g(x):
y=x+6
return y
print y
return y+g(x)

f(y) #?
y #?

y=1
def f(x):
y=5
def g(x):
global y # mala zmiana?
y=x+6
return y
print y #tego y'ka nie ruszylismy...
return y+g(x)

f(y)
y

# A co sie stanie jesli zmienimy wartosc zmiennej po deklaracji funkcji...

x=1
def f():
return x

f()
x=2
f()

#Chyba, ze uzyjemy "domkniecia":

def pomnoz_przez(x):
def f(y):
return x*y
return f

x=5
przez_5=pomnoz_przez(x)
przez_5(10)
x=20
przez_5(20)

#
#

WdI wykład i zadania o plikach

Slajdy z wykładu tu

 

 1. W pliku HP1b.gff3 znajdują się dane o miejscach wiązania białka HP1b do nici DNA muszki owocowej. Znajdź średnią wartość sygnału dla chromosomu 2L na pozycjach od 1,000,000-5,000,000.
 2. W pliku DNA.txt znajduje się fragment nici DNA człowieka. Znajdź listę wszystkich wystąpień sekwencji ACGT.
 3. Używając maksymalnie trzech wywołań funkcji strip, rstrip, lstrip przejdź od:
  • abcccbca do ccc
  • bababa do ab
 4. Zastąp spacje przez myślniki w napisie “Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc sit amet ligula in nisi varius mattis nec a urna. Phasellus tristique vehicula elit id imperdiet. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc orci libero, accumsan quis cursus vel, pretium nec dui. Nunc lobortis mollis felis, at malesuada velit volutpat id. Pellentesque quis iaculis massa. Vestibulum commodo egestas fringilla. Proin quis justo nunc. Nam sed ultricies orci. Curabitur adipiscing, dolor vel rhoncus accumsan, sapien tellus volutpat eros, at luctus mi augue sit amet turpis. Aliquam sagittis, lacus id commodo volutpat, erat justo auctor massa, in faucibus quam lectus et libero. Curabitur laoreet risus in urna aliquet vel fringilla felis volutpat. Morbi suscipit purus velit.” używając
  • funkcji replace
  • funkcji split i join
 5. *K-merami nazywamy sekwencje DNA długości k. Dla pliku DNA.txt wypisz najczęściej występujący 4-mer.
  Wskazówki:
  • stwórz funkcję, która dla danego k-meru znajdzie następny w stosunku do niego k-mer (w porządku leksykograficznym)
  • iterując po kolejnych 4-merach (począwszy od “AAAA”) znajdź liczbę ich wystąpień (używając funkcji z zadania 2); zapamiętaj najwyższy wynik i odpowiadający mu 4-mer

WDI – lab 3

Zadania wg. P. Bednarza

 1. używając funkcji randint modułu random wygenerować 10 losowych list długości 10000, posortować i wypisać (Tutaj przyda się iteracyjna wersja merge)
 2. Co robi funkcja f?
  			def f(a, b):
  				if b == 0:
  					return 0
  				return a + f(a, b - 1)
  			
 3. Co się stanie jeśli w powyższym przykładzie zmienimi znak + na *?
 4. Co zwracają funkcje e i o zdefiniowane poniżej?
  			def e(n):
  				if n == 0:
  				    return True
  			    else:
  				    return o(n - 1)
  
  			def o(n):
  				if n == 0:
  				    return False
  				else:
  				    return e(n - 1)
  			
 5. Co zwracają funkcje take i skip zdefiniowane poniżej?
  			def take(l):
  				if l == []:
  					return []
  				else:
  					return [l[0]] + skip(l[1:])
  			def skip(l):
  				if l == []:
  					return []
  				else:
  					return take(l[1:])
  			
 6. Napisz rekurencyjną funkcję rec_rev(s), która dla zadanego napisu s zwróci odwrócony napis s.
 7. Napisz rekurencyjną funkcję rec_find(v, x), która zadanego posortowanej listy v zwróci wartość True, gdy element x występuje na liście v. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość False.
 8. Napisz rekurencyjną funkcję rec_pal(s) zwracającą True, gdy s jest palindromem. W przeciwnym przypadku funkcja zwraca wartość False.
 9. Podziałem liczby naturalnej n nazwiemy ciąg liczb naturalnych sumujących się do n. Napisz rekurencyjną funkcję partition(n), która znajdzie wszystkie podziały liczby n.

WDI 2 – lab

Zadania wg (P. Bednarza)

(gwiazdka oznacza zadania trudniejsze – dodatkowe/dla chętnych)

 1. Zaimplementuj funkcję kalkulator(d, a, b), która przyjmuje jako parametr rodzaj wykonywanego działania i dwa parametry liczbowe i zwraca wynik w postaci liczbowej. Można założyć, że działanie jest pojedynczym znakiem ze zbioru {“+”, “-“, “*”, “/”}. Przykładowo kalkulator(“+”, 2, 2) ma zwrócić 4.
 2. (*) Spróbuj rozwiązać to zadanie sprytniej przy pomocy funkcji eval.
 3. Rozwiąż problem double_sum.
 4. Napisz funkcję cezar(napis, przesuniecie), która dla parametru napisowego napis i parametru całkowitego przesuniecie zwróci napis zaszyfrowany szyfrem Cezara z odpowiednim przesunięciem (użyj funkcji chr i ord do kodowania i odkodowywania liter; załóż, że napis składa się z liter alfabetu angielskiego).
 5. Napisz iteracyjną funkcję fib(n), która dla zadanej liczby całkowitej dodatniej n zwróci n-ty wyraz ciągu Fibonacciego.
 6. (*) Napisz rekurencyjną wersję funkcji fib z poprzedniego zadania.
 7. Napisz funkcję palindom(s), która dla zadanego ciągu znaków s sprawdzi, czy napis ten jest palindromem.
 8. Anagramem słowa s nazywamy słowo w powstałe przez poprzestawianie liter w słowie s. Napisz funckję anagram(s,w), zwracającą wartość True wtedy i tylko wtedy, gdy w jest anagramem s.
 9. Zaimplementuj funkcje insertion_sort(l), bubble_sort(l) i selection_sort(l), wykonujące odpowiednio sortowanie przez wstawianie, sortowanie bąbelkowe i sortowanie przez wybór.
 10. Napisz funkcję cezar z zadania 4 przy użyciu funkcji map.

Welcome to regulatory genomics @ MIM UW

We are a team of young computer scientists and mathematicians working on current problems in regulatory genomics. We are a part of the larger Computational biology group at the Faculty of Mathematics, Informatics and Mechanics, University of Warsaw.

Currently we are mostly focusing on computational models of genome-wide chromatin dynamics and evolution of regulatory sequences.