ONA – Zadanie 1 – Automaty komórkowe

Naszym pierwszym zadaniem zaliczeniowym będzie napisanie programu umożliwiającego symulację automatów komórkowych, czyli pewnych obiektów matematycznych, które wymyślił w latach 40tych XX wieku Stanisław Ulam.

Automat komórkowy będzie dla nas strukturą macierzową (najczęsciej opartą na dwuwymiarowych macierzach), która składa się ze:

 • stanu automatu, t.j. macierzy o zadanych wymiarach i wartościach całkowitych (zwykle tylko 0,1)
 • regułach ewolucji stanu automatu, t.j określenie sąsiedztwa w macierzy oraz zależności wartości w komórce w kroku t+1 od wartości sąsiadów w kroku t.

Dobrym przykładem automatu komórkowego jest gra w życie pomysłu Johna Conway’a. Reguły gry są następujące:

 • Rozważamy automaty mające wartości 0 (martwa komórka) lub 1 (żywa komórka) w każdej z komórek macierzy prostokątnej MxN
 • Rozważamy sąsiedztwo Moore’a, czyli każda komórka (poza brzegowymi) ma 8 sąsiadów.
 • Mamy następujące reguły ewolucji automatu:
  - Jeśli komórka jest żywa w kroku t, to pozostaje żywa w kroku t+1, jeśli ma 2 lub 3 żywych sąsiadów (w p.p. umiera w kroku t+1)
  - jeśli komórka jest martwa w kroku t, to pozostaje martwa w kroku t+1, chyba, że ma dokładnie 3 żywych sąsiadów.

Całkiem ładną symulację takich systemów można zobaczyć na tej stronie internetowej

W naszym przypadku będziemy reprezentować sąsiedztwo jako macierze wag, czyli macierze kwadratowe nieparzystego rozmiaru (najczęściej 3×3). A reguły ewolucji jako wektory. Np. dla naszego przykładu gry w życie możemy rozważyć macierz sąsiedztwa:

S=np.array([[1,1,1],[1,10,1],[1,1,1]])

a regułę ewolucji zapisać jako:

E= np.zeros((18,),dtype=int8)
E[3]=1
E[12]=1
E[13]=1

Wtedy możemy wyliczyć nową wartość stanu w macierzy na pozycji M[i,j] (dla wszystkich “wewnętrznych” i,j, jako:

N[i,j]=E[np.sum(M[i-1:i+2,j-1:j+2]*S)]

Nasze zadanie będzie następujące:

Napisać program, który pobiera jako parametry:

 • rozmiar stanu automatu w postaci wektora
 • macierz wag w postaci macierzy do załadowania przez np.load()
 • wektor reguł ewolucji
 • Inicjalny stan macierzy stanu
 • liczbę kroków symulacji do wykonania.

Następnie program wykonuje taką symulację i zapisuje wyniki jako macierze, obrazki lub animację.

Punktacja:

 • Wczytywanie parametrów i wykonywanie symulacji, zapis macierzy i/lub obrazka do pliku – 6 pkt
 • Przedstawienie wyników w animacji matplotlib (4 pkt) (API animacji tutaj)
 • rozważenie automatów więcej niż 2 wymiarowych (2 pkt) (Przykład np. na youtube)

Zadania trzeba wysłać (w postaci jednego, nieskompresowanego, pliku .py ze źródłami programu wyposażonymi w komentarze umożliwiające zrozumienie kodu) na mój adres e-mail, z dopiskiem [ONA-1-2019] w tytule maila. Zadania przyjmuję do 25. marca do 8:00 rano. Potem można oddać z 50% bonifikatą punktów do początku sesji egzaminacyjnej.

9 thoughts on “ONA – Zadanie 1 – Automaty komórkowe

 1. Paulina Szymczak

  Jak wyglądałby przykładowy input dla naszego programu?
  Czy program może przyjmować parametry przez funkcję input(), czy powinno się to odbywać z linii komend?

  Reply
 2. bartek Post author

  Raczej zniechęcałbym do użycia input().
  Najlepiej podawać argumenty przy pomocy modułu argparse jako pliki do wczytania.

  Reply
   1. bartek Post author

    Podstawowa wersja to Macierze M, S, E wplikach wejsciowych i liczba kroków. Wyjście może być do jakiegoś domyślnego pliku, ale oczywiście może być podane. Można też rozważyć opcję, że zamiast macierzy M podajemy rozmiar tej macierzy i prawdopodobieństwo żywej komórki i program generuje nam losowy stan początkowy.

    Reply
 3. Ania Ula

  Ja też mam pytania do inputu:

  1. Macierz M podana jest jako macierz (tak wynika z komentarza), a nie jako dwa osobne argumenty – wektor i wymiary (tak wynika z tekstu zadania)?

  2. Jak wygląda ‘plik z macierzą’? Dla takiej na przykład macierzy sąsiedztwa opisanej w treści w zawartości pliku jest:

  a) S=np.array([[1,1,1],[1,10,1],[1,1,1]])

  b) np.array([[1,1,1],[1,10,1],[1,1,1]])

  c) [[1,1,1],[1,10,1],[1,1,1]]

  czy jeszcze coś innego?

  Reply
  1. bartek Post author

   O zapisywaniu i wczytywaniu macierzy było na wykładzie 2. są metody np.load() i np.save(). Co do macierzy M, domyślnie powinni Państwo obsłużyć macierz w postaci pliku do załadowania przy pomocy np.load(). Ale jeśli ktoś chce, to może także podać wymiary i wylosować sobie macierz M o takich wymiarach. Nie jest to obowiązkowe, ale pewnie urozmaici Państwu pracę.

   Reply
 4. Mai Lan

  Mam pytanie do zapisu macierzy i obrazka do pliku.
  Czy mamy zapisywać jedynie obrazek i macierz opisującą stan końcowy, czy włącznie z macierzami przedstawiające stany pośrednie programu?

  Reply
  1. bartek Post author

   Obie opcje są OK. Nie było to wyszczególnione w opisie, więc mogą Państwo zadecydować wedle uznania.

   Reply
 5. Pingback: ONA – Zadanie 1- stochastyczny automat komórkowy | regulatory genomics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>