ONA 2017 – Zadanie zaliczeniowe 2 – Interpolacja splajnami

Nasze drugie zadanie będzie polegało na tym, aby napisać program pozwalający  skonstruować interpolację splajnami dla danych o ekspresji genów.

Jako przykładu użyjemy danych z pracy: S. Hooper et al. 

Mamy tutaj geny pogrupowane według profilu ekspresji w pliku 1 oraz ich profile ekspresji w pliku Timecourse_normalized_mean.xls

W pracy tej wyróżniono 3 klasy genów, każda podzielona na podgrupy według ich profilu ekspresji podczas rozwoju zarodkowego:

Zadaniem Państwa jest napisanie programu, który na podstawie tych dwóch plików dokonuje następujących analiz:

1. Wczytuje nazwy genów w poszczególnych klasach i grupach (z pliku csv: 2 pkt, z pliku xls +1)
2. Wczytuje profile ekspresji wszystkich genów z pliku (csv: 2pkt, xls +1)
3. Znajduje średnie profile każdej z grup genów oraz dla każdej z klas (3 pkt)
4. Znajduje interpolacje splajnami (liniowymi lub kubicznymi) dla profilu każdego genu, grupy i klasy (4 pkt)
5. Tworzy po 3 wykresy zawierające gładkie (n=200) wykresy splajnów 1 i 2 rzędu (3 wykresy dla liniowych i 3 wykresy dla kubicznych) dla genów, grup i klas (4 pkt, +2 dla najładnieszych wykresów).

Jako rozwiązanie (do 8 V 2017) wysyłamy skrypt i wynikowe wykresy. Uruchomienie skryptu powinno spowodować powstanie wykresów w pdf. Jeśli korzystali Państwo z plikóœ pośrednich (csv) to proszę je załączyć. W temacie maila jak zwykle [ONA-2017-2].

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *