WDI – zajęcia 10

Zadania powtórkowe przed kolokwium nr 2

 1. (kolokwium 2, 2014, zad 3) Dane są dwie listy: genów i przypisanych do nich chromosomów (Np. poz=[(”Gen a”,”1”),(”gen x”,”Y”)]) oraz genów i przypisanych do nich wartości w różnych warunkach (Np. wart=[(”Gen a”,”ciepło”,50.0), (”Gen a”,”zimno”,30.5), (”gen x”,”zimno”,250)]). Napisz następujące funkcje:
  1. (1p.) wysokie(poz,wart,x), ktora zwroci słownik, którego kluczami będą warunki (np. “ciepło” i “zimno”) a wartościami listy genów o wartościach powyżej parametru x w tych warunkach. Np. dla powyższych danych i x=40 wynikiem będzie słownik {”ciepło”:[”Gen a”],”zimno”:[”gen x”]}.
  2. (2p.) srednie(poz,wart), która zwróci słownik, którego kluczami będą pary (chromosom,warunek) a wartościami średnie wartości genów przypisanych do tych chromosomów w podanych warunkach. Np. dla powyższych danych wynikiem będzie słownik { (”1”,”ciepło”):50.0, (”1”,”zimno”):30.5, (”Y”,”zimno”):250.0 }.
  3. (3p.) chromosomy(poz,wart,x), która zwróci słownik, którego kluczami będą chromosomy, a wartościami będą zbiory warunków, dla których na danym chromosomie istnieje gen o wartości powyżej parametru x. np. dla powyższych danych i x=30 otrzymamy wynik { ”1”: set([”ciepło”,”zimno”], ”Y”: set([”zimno”]) }.
 2. (kolokwium poprawkowe 2, 2014, zad3, 3p.) Mamy dany plik z sekwencjami DNA w kolejnych linijkach. Napisz program, który używając wyrażeń regularnych wypisze tylko te linijki pliku, które zawierają ten sam symbol powtórzony co najmniej 5 razy bezpośrednio po sobie, a następnie (po niezerowej liczbie innych symboli) dwukrotnie więcej symboli komplementarnych (uznajemy tylko komplementarność A-T, G-C). Na przykład:
  • ATGTAGTAAAAAATGTAGTGTCGATGCTTTTTTTTTTTTCGTGATGAT → wypisujemy.
  • ATGTGTAGATGTTTTTATGTGATAGTGATAGTAAAAA → nie wypisujemy, bo nie ma wystarczająco dużo A.
  • ACGTGTCACGGGGGCCCCCCCCCCATGCGTAG → nie wypisujemy, bo nie ma nic pomiędzy G i C.
 3. (kolokwium 2, 2014, zad 1, 3p.) Dla każdego z poniższych programów odpowiedz co zostanie wypisane na ekranie po jego wykonaniu.
  • a.py
   d = {’a’ : 3}
   def add(x):
     d = {’b’ : 6}
     d[’c’] = x
     return sum(d.values())
   print add(9), d
  • b.py
   d = {’li’ : [1, 2, 3]}
   def update(x, i, y):
     global d
     d[x] = d[’li’]
     d[x][i] += y
   update(’la’, 0, 1)
   print d
   update(’li’, 1, 2)
   print d
   
  • c.py
   lu = [−3, −2, −1]
   def liextend (li, la):
     if len(la) > 0:
       li += la
       return liextend(li, la[:-1])
     else:
       return li
   print liextend([1, 2, 3], lu), lu
   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *