WDI – zajęcia 1

Zadania rozgrzewkowe: podstawowe polecenia w Bashu i operacje arytmetyczne w Pythonie

  • Stwórz katalog o nazwie hello. Stwórz w nim plik o nazwie hello.py. Umieść w nim program w Pythonie, który wypisuje Hello world!
  • Uruchom program hello.py używając interpretera Pythona
  • Skopiuj katalog hello. Wyświetl zawartość nowego katalogu. W nowo powstałym katalogu zmień nazwę pliku hello.py na testy.py. Napisz w nim program, który wypisze wyniki działań: 123456789 + 1234567890, 2015*2016, 5/10/2015, 5.0/10/2015, 1/2, (2015*2016) do potęgi 8, jak również wynik pierwszego działania z powyższej listy minus wynik ostatniego działania (użyj zmiennych).

Zadania:

 • Zadanie z testu kompetencji: Napisz funkcję parsum(A), która policzy sumę parzystych elementów listy. Pożądane działanie funkcji ilustrują przykłady:
  parsum([1,4,2,6,5,3,1]) zwraca 12
  parsum([]) zwraca 0
  parsum([­3,­2,2,­4]) zwraca 8
 • (*) Napisz funkcję pierwiastki(a,b,c), która zwraca pierwiastki wielomianu kwadratowego ax^2 + bx + c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *