TSG2 – Zajęcia 4 – wyszukiwanie SNPów

Slajdy do wykładu są tu i tu.

Dane (sparowane odczyty z genomu ludzkiego) są dostępne tu. Dobrze byłoby zacząć od QC, żeby zobaczyć z czym mamy do czynienia. Potem mapujemy wg. standardowych parametrów do genomu ludzkiego (hg19). Warto porównać to co wyjdzie nam przy pomocy programu bowtie (z opcją -2) i to co wychodzi przy pomocy programu BWA (zmapowane odczyty w pliku sam)

Będziemy robić zadania z tutorialu, który jest tutaj

Interesuje nas sekcja 3, czyli o znajdowaniu snipow przy pomocy mpileup z samtools i bcftools.

Poza tym chcemy nauczyć się korzystać z pakietu GATK do lokalnego re-alignmentu (sekcja 4) i snp-callingu (sekcja 5)

A także do porównywania znalezionych snpów do dbSNP (sekcja 7) przy użyciu podanego pliku vcf.

Porównaj warianty znalezione przy pomocy  mappera BWA z tymi, które otrzymujemy przy pomocy bowtie. pliki VCF znajdziesz tu

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *