TSG2 – Zajęcia 1.

Slajdy do wykładu dostępne są tu

Naszym celem jest analiza jakości odczytów w plikach dostępnych tu

Logujemy się do serwera galaxy pod adresem http://centromere:8080 i tam zakładamy dla siebie nową historię przetwarzania danych. Następnie wykonujemy analizę FASTQC i na podstawie jej wyników dokonujemy “czyszczenia” danych przy pomocy narzędzi do “przycinania” odczytów na podstawie ich jakości (TRIM), wycinania sekwencji adapterowych (CLIP), filtrowania odczytów o złej jakości (FILTER). Operacje powtarzamy do uzyskania akceptowalnych wyników, uważając przy tym, aby nie usunąć zbyt wiele.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *