TSG 2 – Wykład 2.

Dzisiaj o mapowaniu odczytów. Slajdy z wykładu są tu. Warto też obejrzeć ostatnią część slajdów z kursu w CSHL dostępnych tu

Jako zadanie na zajęcia mamy dokończyć analizę 3. zbioru danych po groomerz’e. Plik można znaleźć w historii nazwanej “dane 3 groomer” na serwerze centromere:8080

Na dziś myślę, że warto jest popróbować samemu zaimplementować wyszukiwanie wzorca przy pomocy drzew sufiksowych, tablic sufiksowych i transformaty B-W.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *