Zadania – skrypty w bashu

  1. Napisz skrypt, który będzie zmieniał rozszerzenie plików w danym katalogu. Skrypt przyjmuje trzy parametry: rozsz1 rozsz2 katalog i będzie zmieniał rozszerzenie plikom, które dotąd miały rozszerzenie rozsz1 na rozsz2 w katalogu katalog.
  2. Korzystając z funkcji read napisz skrypt, który zsumuje wartość drugiej i trzeciej kolumny w pliku podanym jako argument. Przykładowy plik znajduje się tutaj.
  3. Napisz skrypt korzystający z funkcji ls, który wyświetli łączny rozmiar plików w katalogu, w którym został wywołany.
  4. Napisz skrypt, który spakuje (uzywając polecenia tar) wszystkie pliki o rozmiarze większym niż 1MB w katalogu, w którym został wywołany. Można testować używając np. pliku z pierwszego zadania zaliczeniowego.
  5. Napisz skrypt sumujący wszystkie swoje parametry o nieparzystych numerach.
  6. Napisz skrypt, który wypisze swoje parametry w odwrotnej kolejności.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *