Bash – zajęcia 1

Prezentacje:
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi1u.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi2u.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi3u.pdf
http://www.mimuw.edu.pl/~gorecki/wdi/Wdi4u.pdf

Zadania:

  1. W pliku avgs.txt dana jest lista miejscowości wraz ze średnią temperaturą w grudniu. Posortuj ją używając potoków w kolejności rosnącej średniej temperatury.
  2. Wypisz nazwę i rozmiar 5 największych plików z katalogu domowego.
  3. Przeszukaj swój katalog domowy rekurencyjnie i znajdź wszystkie wystąpienia plików o tej samej nazwie (mogą się różnić co najwyżej wielkością liter). Na wyjściu chcemy dostać takie nazwy poprzedzone liczbą wystąpień.
  4. Policz liczbę takich nieunikalnych nazw plików z poprzedniego zadania.
  5. Wypisz do pliku bests.txt początek, koniec i score z pliku dmel.gff posortowane po score do pliku best_scores.txt.
  6. Wypisz wartości score z wygenerowanego pliku best_scores.txt na pozycjach od 1000 do 2000.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *