Zadania powtórkowe przed kolokwium poprawkowym

 1. Dana jest tablica kwadratowa A rozmiaru n x n wypełniona liczbami całkowitymi. Napisz funkcje sum_iter(A) i sum_rec(A) zwracające tablicę B, która na pozycji (i, j) ma sumę wszystkich pozycji (k, l) z tablicy A, dla których 0 ≤ k ≤ i i 0 ≤ l ≤ j.
 2. Niech S(f, n) oznacza sumę wartości funkcji f dla wszystkich liczb naturalnych od 0 do n. Funkcja g zdefiniowana jest tak:
  • g(0) = 1
  • g(n) = S(g, n-1) + 6, dla n > 0.

  Funkcja h natomiast zdefiniowana jest tak:

  • h(0) = 2
  • h(n) = S(h, n-1) – S(g, n-1) + 6, dla n > 0.

  Napisz rekurencyjne i iteracyjne wersje funkcji g i h. Która z nich działa szybciej? Spróbuj policzyć h(10) dla każdej z nich.

 3. Napis s został zakodowany w taki sposób, że wszystkie jego spółgłoski i samogłoski zostały ułożone w odwrotnej kolejności, tzn. pierwsza samogłoska została zamieniona kolejnością z ostatnią, następnie druga z przedostatnią, itd. Analogicznie postępowano ze spółgłoskami. Napisz procedurę decode(s), która zdekoduje napis s zakodowany opisanym szyfrem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *