Zajęcia 2 testowanie wielu hipotez

Zajmiemy się dziś testowaniem wielu hipotez.

Zadanie 1.

Spróbuj wygenerować 100 różnych wyników eksperymentu dla schematów testu Fisher’a (próbowanie herbaty) i schematu Bernoulliego (dziesięciokrotny rzut monetą) przy założeniu hipotezy zerowej. Zobacz jak często popełniają błedy I rodzaju testy phyper i pbinom przy zastosowaniu poprawki Bonferroniego lub bez niej.

Zadanie 2.

Zainstaluj pakiet qvalue z bioconductor’a Przeczytaj manual i zastosuj go  (qvalue.gui) do p-wartości uzyskanych w Zad 1.

Przydatne funkcje:

rhyper,runif,rbinom, phyper, pbinom, write, scan, for

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *